Algemene informatie

Vanaf 15/12/2020 zet de overheid de ondersteuning van dit platform stop. Het platform wordt beheerd door Caritas West-Vlaanderen vzw i.s.m. Zorgvereniging Mintus die dezelfde doelstellingen voor het platform weerhouden. Gedurende het jaar 2021 zal er bekeken worden op welke manier de applicatie duurzaam op lange termijn verder gecontinueerd kan worden.

Voor de zorgvoorzieningen met kortverblijven:

Zorgvoorzieningen die zich eveneens verder wensen te engageren voor deze applicatie en functionaliteit ervan, kunnen zich kenbaar maken:
- bij Caritas West-Vlaanderen: pb@caritaswest.be
- of Zorgvereniging Mintus Brugge: Frank.Debaere@mintus.be

De gegevens van alle huidige zorgvoorzieningen blijven gecontinueerd tot maart 2021. Nadien zal het portaal enkel verder werken met zij die zich aangemeld hebben, bij Caritas West-Vlaanderen of Zorgvereniging Mintus Brugge om zich verder te engageren.

Voor de gebruiker:

De huidige werkwijze van de website blijft behouden, en als gebruiker beschik je nog steeds over de vlotte/eenvoudige tool om een kamer kort verblijf aan te vragen. We hopen dat vele zorgvoorzieningen zich blijven engageren zodat we deze eenvoudige portaalwebsite kunnen blijven continueren.

Kortverblijven.be:

Kortverblijven.be is een digitaal platform waarop een overzicht geboden wordt van alle deelnemende centra kortverblijf binnen Vlaanderen en de beschikbaarheid van hun kamers.

De Vlaamse provincies hebben dit platform opgericht vanuit volgende doelstellingen:

  • De zoektocht naar een vrije kamer kortverblijf te vereenvoudigen. Via deze website kan een kamer gezocht worden voor een bepaalde periode op een locatie naar keuze.
  • Optimaal benutten van de beschikbare plaatsen. De centra voor kortverblijf kunnen via de website hun aanbod bekend maken.
  • Op een eenvoudige en snelle manier een kamer kortverblijf aanvragen. Via de website kan naar de meeste centra rechtstreeks een aanvraag gestuurd worden naar een gekozen centrum. Het centrum laat binnen de vijf werkdagen weten of de aanvraag omgezet wordt in een definitieve reservatie.
  • Een werkinstrument aan de centra voor kortverblijf aanbieden voor het beheren van de kamers in hun centrum.

Vanaf 15/12/2020 zet de overheid de ondersteuning van dit platform stop. Het platform wordt echter beheerd door Caritas West-Vlaanderen vzw i.s.m. Zorgvereniging Mintus die dezelfde doelstellingen voor het platform weerhouden. Niet alle kortverblijven beslisten om deel te nemen aan het initiatief. Een volledig overzicht van de contactgegevens van alle centra voor kortverblijf kan opgezocht worden via de sociale kaart: www.desocialekaart.be.